Kilometraż

ROK

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

STYCZEŃ  —-  304  353  300  156 345
 115  190 50 260
LUTY  —-  196  200  203  87 340
 285 164 80 210
MARZEC  150  204  308  226  —  191  312 210 104 70
KWIECIEŃ  149 258
193
301
202
 290 325 130 200
MAJ  182 342
 305  348  282
 320 250 160 220
CZERWIEC  131  302  300  321  77  247  287 253 200 221
LIPIEC  118  130  238  313  212  280  291 124 220 240
SIERPIEŃ 114  84  260  202  224  201  240 180 204
WRZESIEŃ  134  181  190  237  363  205  157 190 200
PAŹDZIERNIK  130  303  212  101  312  270  220 150 198
LISTOPAD  180  202  203  153  361  304  306 130 215
GRUDZIEŃ  207  324  240  262  289  201  200 241 200
RAZEM / KM:

 1495

 2830

3000

2967

2081

3068

3023

1516

 1835

 2438

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ROK 2021 2022 2023
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
 Razem / KM: