Kilometraż

ROK

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

STYCZEŃ  0  304  353  300  156 345
 115  200
LUTY  0  196  200  203  87 340
 285
MARZEC  150  204  308  226  0  191  312
KWIECIEŃ  149 258
193
301
 0 202
 290
MAJ  182 342
 305  348  0  282
 320
CZERWIEC  131  302  300  321  77  247  287
LIPIEC  118  130  238  313  212  280  291
SIERPIEŃ 114  84  260  202  224  201  240
WRZESIEŃ  134  181  190  237  363  205  157
PAŹDZIERNIK  130  303  212  101  312  270  220
LISTOPAD  180  202  203  153  361  304  306
GRUDZIEŃ  207  324  240  262  289  201  200
RAZEM / KM:

 1495

 2830

3000

2967

2081

3068

3023

 ——–

 ——–

 ——–