Kilometraż

 KILOMETRAŻ
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013
 Miesiące: 1 2 3  4 1 2 3  4 1 2 3 4
 Styczeń 0 304  19  –  1    353   18   4
 – 
 Luty 0 196 13  7  – 200 13 12
 Marzec 150 17 5  204 17  4 1 308 18 1
 Kwiecień 149 14  7 258 13  2 3 193 11 9 2
 Maj 182 10  1  342 20  1 2 305 14   4 
 Czerwiec 131 11 3  – 302 13  – 2 300 13    2
 Lipiec 118 10 8  – 130 9  18 2 238 11 3
 Sierpień 114 11  9 1   84  6  8 2 260 16   3
 Wrzesień 134 11 1  181 12 1 190 11 8 1
 Październik 130 11 11  –  303 14  – 2 212 13  3 4
 Listopad 180 12 9 1 202 11 8 2 203 14  1
 Grudzień 207 12 4  –  324 19 6
240  17  5 1
 Razem:  1495  119 56  4  2830 166  54  18 3000
 169 41
 21
Rok 2014 Rok 2015  Rok 2016
 Miesiące: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 Styczeń 300  19  –  1  156 11  7  1  345
 Luty  203  16  5    87 7  15    340
 Marzec  226  16 6  1  0  0  31    191
 Kwiecień  301 17  –  3  0  0  30    202 2
 Maj  348  20   3   3  0  0  31    282  1
 Czerwiec  321  18  3  3
 77 12      247  2
 Lipiec  313  17  6  1  212 21  2  280  
 Sierpień  202  11  11  2  224 20    201  
 Wrzesień  237  10  14  2  363 23  1  205 2
 Październik  101  9  13  5  312 16  2  270  2
 Listopad  153  11  10  4  361  304
 Grudzień  262  17  4  2  289 201
 Razem: 2967  181  75  27  2081  6  3068  9

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

 Miesiące: 1 2 3 4
 Styczeń 115 7
18
 Luty
 Marzec
 Kwiecień
 Maj
 Czerwiec
 Lipiec
 Sierpień
 Wrzesień
 Październik
 Listopad
 Grudzień
 Razem:
Legenda:
Rubryka nr 1 – kilometry / miesiąc
Rubryka na 2 – ilość treningów biegowych w miesiącu
Rubryka nr 3 – kontuzje, urazy lub choroba / liczba dni w miesiącu
Rubryka nr 4 – zawody