10.10.2020 – PATROL GRANICZNY w Opawie!

Regulamin zawodów – PATROL GRANICZNY – 10 października 2020

CEL:
Popularyzacja biegania oraz jazdy na rowerze jako czynnej formy wypoczynku i aktywności ruchowej. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. Promocja Gminy Lubawka w Polsce i za granicą. Propagowanie zdrowego stylu życia. Popularyzacja walorów przyrodniczych na pograniczu polsko-czeskim.

ORGANIZATOR: Gmina Lubawka.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Miasto Zaclerz, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze, Ochotnicze Straże Pożarne, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 1. Zawody odbędą się 10 października 2020 r. na dystansach około 20 km i 54 km, na trasach pokonywanych biegnąc lub na rowerze górskim (do wyboru),
  2. Biuro zawodów (obok stadionu w Opawie) czynne będzie w dniu 9 października od godz. 16.00 do godz. 20.00 oraz 10 października od godz. 6.00
  a. do 7.45 dla startujących o godz. 8.00 (biegacze – dystans 54 km),
  b. do 8.45 dla startujących o godz. 9.00 (rowerzyści – dystans 54 km),
  c. do 9.45 dla startujących o godz. 10.00 (biegacze – dystans 20 km),
  d. do 10.45 dla startujących o godz. 11.00 (rowerzyści – dystans 20 km),
  3. Start i meta, dekoracja zwycięzców oraz zakończenie imprezy odbędzie się na stadionie w Opawie,
  4. Miejsca parkingowe na terenach przyległych do stadionu,
  5. Start i meta: Stadion w Opawie,
  6. Trasy biegną głównie terenami leśnymi, po stronie czeskiej droga asfaltowa (wg załączonej mapy).
  7. Na trasach będą znajdowały się punkty żywnościowe i kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację,
  8. Obowiązują limity czasowe wynoszące:
  a. dla startujących na dystansie 54 km biegnąc – 10h,
  b. dla startujących na dystansie 54 km na rowerze górskim – 8h,
  c. dla startujących na dystansie 20 km biegnąc – 4h,
  d. dla startujących na dystansie 20 km na rowerze górskim – 3h,
  9. Trasa nie jest atestowana.

Link do imprezy > https://www.facebook.com/events/625352464835062

Możesz również polubić…